Bezpečné cesty do školy

Projekt Bezpečné cesty do školy je inspirován příklady z Velké Británie a čerpá zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky na více než dvaceti pražských základních školách.

Hlavním cílem projektu je předcházet nehodám, tedy dosáhnout na silnicích, kde se pohybují děti, takových úprav které by minimalizovaly riziko dopravních nehod.

Hlavní motta projektu jsou:

 • bezpečná a přívětivá ulice
 • méně dětí dovážených do školy autem

 • více dětí cestujících pěšky nebo na kole

 • praktická dopravní výchova

Konkrétní školní projekt obsahuje následující fáze:

 1. Výběrové řízení pro zařazení školy do projektu (proběhlo)
 2. Vytvoření pracovní skupiny (proběhlo)

 3. Úvodní setkání dětí, rodičů a dalších zúčastněných (proběhlo)

 4. Mapování cest a zpracování školní mapy (proběhlo)

 5. Zpracování dopravní studie (právě probíhá)

 6. Předání dopravní studie MČ

 7. Vypracování školního plánu mobility

 8. Sledování schvalovacího řízení a realizace návrhů