— Aktuality —

30/4 SRŠ Filosofská získala příspěvek od MČ Praha 4 v rámci grantového programu na akci "Zahradní slavnost" ve výši 10.000,- Kč

18/4  Pomoc ze strany rodičů při akci "Zahradní slavnost" je vítána. Zájemci neb se hlásí u třídních učitelů.