O nás

Spolek rodičů školy ZŠ s RVJ Filosofská je příspěvkovou organizací, která sdružuje rodiče a přátele školy ZŠ Filosofská. Spolek spolupracuje se školou na udržování vysoké kvality vzdělání a podpoře pohybových i kreativních aktivit u dětí a vůbec celého výchovně-vzdělávacího procesu. Děje se to pomocí vybraných příspěvků i osobní angažovaností některých rodičů.

Roční příspěvek Spolku činí 500,- Kč/rodina (rodiny, které mají několik dětí na škole, platí jen jednou).

Naše činnost

 • podpora projektů a cílů školy
 • snaha o získání grantů a příspěvků
 • přímá osobní podpora školy - zapojení rodičů do školních akcí

Příspěvky Spolku jsou využity zejména pro finanční a materiální podporu:

 • příspěvek na nákup školního vybavení (interaktivní tabule, kopírka)

 • příspěvek adaptační kurzy

 • příspěvek na dopravu škol v přírodě

 • nákup odměn žákům (sladkosti a věcné ceny za soutěže)

 • motivační odměny pro žáky k vysvědčení

 • pořízení knih do knihovny

 • nákup xeropapíru

 • příspěvek pro žáky 9.tříd na šerpy

 • příspěvek na Den dětí

Kontakt na Spolek rodičů školy ZŠ s RVJ Filosofská

Napište nám, e-mail: spolekfilosofska@seznam.cz

Členové Spolku rodičů školy ZŠ s RVJ Filosofská

Členem spolku se může stát kterýkoli rodič i jiný přítel školy, který uhradí min. roční poplatek 500,- Kč/rodina.

Každá třída na ZŠ Filosofská si může zvolit svého "třídního důvěrníka", který se pak zúčastňuje schůzek Spolku a projednávají tam náměty, pro efektivnější chod školy a podporu své třídy. Spolek ZŠ Filosofská je otevřenou organizací, rádi na našich schůzkách uvítáme i další aktivní rodiče a jiné příznivce a podporovatelé školy.

Stanovy Spolku rodičů školy ZŠ s RVJ Filosofská

Sdružení rodičů je samostatnou právnickou osobou a je nevýdělečnou organizací. Budete-li mít zájem, prostudujte si i její stanovy.

© 2017 Spolek rodičů školy ZŠ s RVJ Filosofská| Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky